ï»?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> é“ø™„“外墙劈开砖泛白的原因 - ä¸Õd¹²é“陶瓷徏材有限公å?/title> <meta name="Keywords" content="外墙劈开ç ?> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7"> <script> var __CONTEXT_PATH = "/cmsadmin"; var _contextPath = ""; var _templatePath = "/tpl/demoprd/pdsuperiortechnolog/"; var _resBasePath = "/res/demoprd"; var _forbidF5 = true; var _forbidCopy = false; var _forbidContextMenu = false; </script> <link href="/template/NEST60011/lib/cms.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script language="javascript" src="/template/NEST60011/lib/jquery.js"></script> <script language="javascript" src="/template/NEST60011/lib/common.js"></script> <script language="javascript" src="/template/NEST60011/lib/tpl.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/NEST60011/lib/dtlb.js"></script> <link href="/template/NEST60011/lib/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script type="text/javascript" src="/template/NEST60011/lib/png.js"></script> <script language="JavaScript" type="text/javascript" src="/template/NEST60011/lib/menu.js"></script> <script type="text/javascript"> $(function(){ $('.menu dd').hover(function(){ $(this).find('ul').show(); }, function(){ $(this).find('ul').hide(); }) }) </script> <style type="text/css"> ul , li{margin:0px auto;padding:0px} a{text-decoration:none} .menu{float:left} .menu dd{float:left;width:100px} li{list-style:none} .menu dd ul{display:none} </style> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"><optgroup id="1f2c7"></optgroup><cite id="1f2c7"></cite><track id="1f2c7"></track><track id="1f2c7"><optgroup id="1f2c7"><kbd id="1f2c7"></kbd></optgroup></track><kbd id="1f2c7"></kbd><optgroup id="1f2c7"><optgroup id="1f2c7"><kbd id="1f2c7"></kbd></optgroup></optgroup><track id="1f2c7"></track><cite id="1f2c7"><track id="1f2c7"><optgroup id="1f2c7"><cite id="1f2c7"></cite></optgroup></track></cite><track id="1f2c7"><track id="1f2c7"><cite id="1f2c7"></cite></track></track><track id="1f2c7"><cite id="1f2c7"><kbd id="1f2c7"><optgroup id="1f2c7"></optgroup></kbd></cite></track><cite id="1f2c7"></cite><optgroup id="1f2c7"></optgroup><kbd id="1f2c7"><kbd id="1f2c7"><optgroup id="1f2c7"></optgroup></kbd></kbd><optgroup id="1f2c7"></optgroup><optgroup id="1f2c7"><cite id="1f2c7"></cite></optgroup><track id="1f2c7"></track><cite id="1f2c7"><optgroup id="1f2c7"><track id="1f2c7"><track id="1f2c7"></track></track></optgroup></cite><track id="1f2c7"><track id="1f2c7"><cite id="1f2c7"><kbd id="1f2c7"></kbd></cite></track></track><kbd id="1f2c7"><kbd id="1f2c7"><optgroup id="1f2c7"></optgroup></kbd></kbd><track id="1f2c7"><kbd id="1f2c7"><cite id="1f2c7"><optgroup id="1f2c7"></optgroup></cite></kbd></track><cite id="1f2c7"><track id="1f2c7"><optgroup id="1f2c7"><kbd id="1f2c7"></kbd></optgroup></track></cite><track id="1f2c7"></track><kbd id="1f2c7"><cite id="1f2c7"></cite></kbd><track id="1f2c7"><track id="1f2c7"><kbd id="1f2c7"><kbd id="1f2c7"></kbd></kbd></track></track><optgroup id="1f2c7"><track id="1f2c7"></track></optgroup><cite id="1f2c7"><cite id="1f2c7"><optgroup id="1f2c7"><optgroup id="1f2c7"></optgroup></optgroup></cite></cite><cite id="1f2c7"><optgroup id="1f2c7"><track id="1f2c7"></track></optgroup></cite><kbd id="1f2c7"></kbd><cite id="1f2c7"></cite><track id="1f2c7"></track><track id="1f2c7"></track><cite id="1f2c7"></cite><kbd id="1f2c7"><kbd id="1f2c7"></kbd></kbd><cite id="1f2c7"><cite id="1f2c7"><optgroup id="1f2c7"></optgroup></cite></cite><cite id="1f2c7"><optgroup id="1f2c7"><track id="1f2c7"><track id="1f2c7"></track></track></optgroup></cite><optgroup id="1f2c7"><track id="1f2c7"><kbd id="1f2c7"><cite id="1f2c7"></cite></kbd></track></optgroup><kbd id="1f2c7"></kbd><track id="1f2c7"><track id="1f2c7"></track></track><kbd id="1f2c7"><kbd id="1f2c7"></kbd></kbd><cite id="1f2c7"><cite id="1f2c7"><track id="1f2c7"><optgroup id="1f2c7"></optgroup></track></cite></cite><optgroup id="1f2c7"></optgroup><kbd id="1f2c7"><kbd id="1f2c7"><optgroup id="1f2c7"><optgroup id="1f2c7"></optgroup></optgroup></kbd></kbd><kbd id="1f2c7"></kbd><track id="1f2c7"></track><optgroup id="1f2c7"><kbd id="1f2c7"></kbd></optgroup><track id="1f2c7"></track><optgroup id="1f2c7"><optgroup id="1f2c7"><track id="1f2c7"><kbd id="1f2c7"></kbd></track></optgroup></optgroup><cite id="1f2c7"><cite id="1f2c7"><optgroup id="1f2c7"><track id="1f2c7"></track></optgroup></cite></cite><kbd id="1f2c7"></kbd><track id="1f2c7"><track id="1f2c7"><cite id="1f2c7"></cite></track></track> <kbd id="1f2c7"><cite id="1f2c7"><optgroup id="1f2c7"><optgroup id="1f2c7"></optgroup></optgroup></cite></kbd><cite id="1f2c7"><optgroup id="1f2c7"><track id="1f2c7"><track id="1f2c7"></track></track></optgroup></cite><track id="1f2c7"></track><optgroup id="1f2c7"></optgroup><cite id="1f2c7"><cite id="1f2c7"><track id="1f2c7"></track></cite></cite><optgroup id="1f2c7"><optgroup id="1f2c7"><track id="1f2c7"><kbd id="1f2c7"></kbd></track></optgroup></optgroup><kbd id="1f2c7"></kbd><cite id="1f2c7"></cite><kbd id="1f2c7"><kbd id="1f2c7"><optgroup id="1f2c7"></optgroup></kbd></kbd><kbd id="1f2c7"></kbd><optgroup id="1f2c7"></optgroup><cite id="1f2c7"><cite id="1f2c7"><optgroup id="1f2c7"><optgroup id="1f2c7"></optgroup></optgroup></cite></cite><kbd id="1f2c7"><cite id="1f2c7"></cite></kbd><cite id="1f2c7"></cite><optgroup id="1f2c7"><optgroup id="1f2c7"><kbd id="1f2c7"></kbd></optgroup></optgroup><track id="1f2c7"><track id="1f2c7"></track></track><kbd id="1f2c7"></kbd><track id="1f2c7"></track><kbd id="1f2c7"></kbd><kbd id="1f2c7"></kbd><kbd id="1f2c7"></kbd><kbd id="1f2c7"></kbd><optgroup id="1f2c7"></optgroup><cite id="1f2c7"><cite id="1f2c7"><optgroup id="1f2c7"><optgroup id="1f2c7"></optgroup></optgroup></cite></cite><track id="1f2c7"></track><kbd id="1f2c7"><kbd id="1f2c7"></kbd></kbd><track id="1f2c7"></track><kbd id="1f2c7"></kbd><cite id="1f2c7"><cite id="1f2c7"><optgroup id="1f2c7"><optgroup id="1f2c7"></optgroup></optgroup></cite></cite><optgroup id="1f2c7"><optgroup id="1f2c7"><track id="1f2c7"><kbd id="1f2c7"></kbd></track></optgroup></optgroup><optgroup id="1f2c7"></optgroup><optgroup id="1f2c7"><optgroup id="1f2c7"><track id="1f2c7"><track id="1f2c7"></track></track></optgroup></optgroup><optgroup id="1f2c7"></optgroup><kbd id="1f2c7"></kbd><kbd id="1f2c7"><cite id="1f2c7"></cite></kbd><track id="1f2c7"></track><cite id="1f2c7"></cite><track id="1f2c7"><track id="1f2c7"><kbd id="1f2c7"><kbd id="1f2c7"></kbd></kbd></track></track><kbd id="1f2c7"></kbd><kbd id="1f2c7"><cite id="1f2c7"><optgroup id="1f2c7"></optgroup></cite></kbd><cite id="1f2c7"></cite><track id="1f2c7"></track><kbd id="1f2c7"><kbd id="1f2c7"><optgroup id="1f2c7"></optgroup></kbd></kbd><kbd id="1f2c7"><kbd id="1f2c7"><cite id="1f2c7"></cite></kbd></kbd><optgroup id="1f2c7"></optgroup><optgroup id="1f2c7"><optgroup id="1f2c7"></optgroup></optgroup><track id="1f2c7"></track><kbd id="1f2c7"></kbd><cite id="1f2c7"></cite><kbd id="1f2c7"></kbd> <cite id="1f2c7"></cite><cite id="1f2c7"><cite id="1f2c7"><track id="1f2c7"></track></cite></cite><optgroup id="1f2c7"></optgroup><kbd id="1f2c7"><kbd id="1f2c7"></kbd></kbd><cite id="1f2c7"></cite><optgroup id="1f2c7"><optgroup id="1f2c7"><track id="1f2c7"></track></optgroup></optgroup><cite id="1f2c7"><cite id="1f2c7"><track id="1f2c7"><track id="1f2c7"></track></track></cite></cite><track id="1f2c7"><track id="1f2c7"><kbd id="1f2c7"><kbd id="1f2c7"></kbd></kbd></track></track><cite id="1f2c7"></cite><cite id="1f2c7"></cite><cite id="1f2c7"></cite><kbd id="1f2c7"></kbd><optgroup id="1f2c7"></optgroup><kbd id="1f2c7"></kbd><track id="1f2c7"><track id="1f2c7"><kbd id="1f2c7"><kbd id="1f2c7"></kbd></kbd></track></track><kbd id="1f2c7"><cite id="1f2c7"></cite></kbd><track id="1f2c7"></track><cite id="1f2c7"><cite id="1f2c7"><optgroup id="1f2c7"><optgroup id="1f2c7"></optgroup></optgroup></cite></cite><kbd id="1f2c7"></kbd><cite id="1f2c7"></cite><kbd id="1f2c7"></kbd><kbd id="1f2c7"><cite id="1f2c7"></cite></kbd><kbd id="1f2c7"><kbd id="1f2c7"><optgroup id="1f2c7"><optgroup id="1f2c7"></optgroup></optgroup></kbd></kbd><track id="1f2c7"><kbd id="1f2c7"><cite id="1f2c7"></cite></kbd></track><optgroup id="1f2c7"></optgroup><cite id="1f2c7"><cite id="1f2c7"></cite></cite><track id="1f2c7"></track><cite id="1f2c7"></cite><optgroup id="1f2c7"></optgroup><cite id="1f2c7"><optgroup id="1f2c7"><track id="1f2c7"></track></optgroup></cite><optgroup id="1f2c7"><optgroup id="1f2c7"></optgroup></optgroup><cite id="1f2c7"><cite id="1f2c7"><optgroup id="1f2c7"><optgroup id="1f2c7"></optgroup></optgroup></cite></cite><kbd id="1f2c7"><kbd id="1f2c7"><cite id="1f2c7"><cite id="1f2c7"></cite></cite></kbd></kbd><kbd id="1f2c7"></kbd><optgroup id="1f2c7"><optgroup id="1f2c7"><track id="1f2c7"></track></optgroup></optgroup><optgroup id="1f2c7"></optgroup><cite id="1f2c7"></cite><kbd id="1f2c7"><kbd id="1f2c7"><optgroup id="1f2c7"></optgroup></kbd></kbd><kbd id="1f2c7"></kbd><kbd id="1f2c7"><cite id="1f2c7"><optgroup id="1f2c7"></optgroup></cite></kbd><kbd id="1f2c7"></kbd><track id="1f2c7"><kbd id="1f2c7"><cite id="1f2c7"></cite></kbd></track><track id="1f2c7"></track><optgroup id="1f2c7"><optgroup id="1f2c7"></optgroup></optgroup><kbd id="1f2c7"><cite id="1f2c7"></cite></kbd><optgroup id="1f2c7"><optgroup id="1f2c7"></optgroup></optgroup><cite id="1f2c7"></cite><optgroup id="1f2c7"><optgroup id="1f2c7"><kbd id="1f2c7"><kbd id="1f2c7"></kbd></kbd></optgroup></optgroup><track id="1f2c7"></track><cite id="1f2c7"></cite> <kbd id="1f2c7"><cite id="1f2c7"><optgroup id="1f2c7"></optgroup></cite></kbd><kbd id="1f2c7"><kbd id="1f2c7"><optgroup id="1f2c7"></optgroup></kbd></kbd><kbd id="1f2c7"><kbd id="1f2c7"><optgroup id="1f2c7"></optgroup></kbd></kbd><kbd id="1f2c7"><cite id="1f2c7"></cite></kbd><optgroup id="1f2c7"></optgroup><kbd id="1f2c7"><kbd id="1f2c7"></kbd></kbd><optgroup id="1f2c7"><optgroup id="1f2c7"><kbd id="1f2c7"><kbd id="1f2c7"></kbd></kbd></optgroup></optgroup><track id="1f2c7"><kbd id="1f2c7"></kbd></track><optgroup id="1f2c7"></optgroup><optgroup id="1f2c7"></optgroup><cite id="1f2c7"></cite><track id="1f2c7"></track><track id="1f2c7"></track><optgroup id="1f2c7"></optgroup><track id="1f2c7"><kbd id="1f2c7"><cite id="1f2c7"></cite></kbd></track><track id="1f2c7"><track id="1f2c7"><kbd id="1f2c7"><kbd id="1f2c7"></kbd></kbd></track></track><kbd id="1f2c7"></kbd><cite id="1f2c7"><cite id="1f2c7"><optgroup id="1f2c7"><optgroup id="1f2c7"></optgroup></optgroup></cite></cite><track id="1f2c7"></track><kbd id="1f2c7"><kbd id="1f2c7"><optgroup id="1f2c7"><optgroup id="1f2c7"></optgroup></optgroup></kbd></kbd><cite id="1f2c7"><optgroup id="1f2c7"><track id="1f2c7"></track></optgroup></cite><track id="1f2c7"></track><track id="1f2c7"></track><optgroup id="1f2c7"><optgroup id="1f2c7"><kbd id="1f2c7"><kbd id="1f2c7"></kbd></kbd></optgroup></optgroup><kbd id="1f2c7"></kbd><track id="1f2c7"><kbd id="1f2c7"></kbd></track><track id="1f2c7"><kbd id="1f2c7"><cite id="1f2c7"></cite></kbd></track><optgroup id="1f2c7"></optgroup><optgroup id="1f2c7"></optgroup><cite id="1f2c7"></cite><track id="1f2c7"></track><kbd id="1f2c7"><kbd id="1f2c7"><optgroup id="1f2c7"><optgroup id="1f2c7"></optgroup></optgroup></kbd></kbd><track id="1f2c7"><kbd id="1f2c7"></kbd></track><cite id="1f2c7"><cite id="1f2c7"><track id="1f2c7"></track></cite></cite><cite id="1f2c7"></cite><cite id="1f2c7"><optgroup id="1f2c7"><track id="1f2c7"></track></optgroup></cite><optgroup id="1f2c7"></optgroup><track id="1f2c7"><kbd id="1f2c7"><cite id="1f2c7"></cite></kbd></track><cite id="1f2c7"></cite><kbd id="1f2c7"></kbd><kbd id="1f2c7"></kbd><kbd id="1f2c7"><kbd id="1f2c7"><cite id="1f2c7"><cite id="1f2c7"></cite></cite></kbd></kbd><track id="1f2c7"></track><kbd id="1f2c7"></kbd><kbd id="1f2c7"></kbd><optgroup id="1f2c7"></optgroup><cite id="1f2c7"></cite><optgroup id="1f2c7"><track id="1f2c7"></track></optgroup><optgroup id="1f2c7"></optgroup><kbd id="1f2c7"></kbd> <track id="1f2c7"><track id="1f2c7"><cite id="1f2c7"></cite></track></track><cite id="1f2c7"></cite><cite id="1f2c7"><cite id="1f2c7"><optgroup id="1f2c7"><optgroup id="1f2c7"></optgroup></optgroup></cite></cite><track id="1f2c7"></track><kbd id="1f2c7"></kbd><cite id="1f2c7"></cite><track id="1f2c7"><track id="1f2c7"><cite id="1f2c7"></cite></track></track><kbd id="1f2c7"><kbd id="1f2c7"><optgroup id="1f2c7"></optgroup></kbd></kbd><cite id="1f2c7"></cite><kbd id="1f2c7"><kbd id="1f2c7"></kbd></kbd><optgroup id="1f2c7"></optgroup><cite id="1f2c7"><cite id="1f2c7"><optgroup id="1f2c7"><optgroup id="1f2c7"></optgroup></optgroup></cite></cite><kbd id="1f2c7"><kbd id="1f2c7"><optgroup id="1f2c7"></optgroup></kbd></kbd><optgroup id="1f2c7"></optgroup><cite id="1f2c7"><cite id="1f2c7"><optgroup id="1f2c7"><optgroup id="1f2c7"></optgroup></optgroup></cite></cite><track id="1f2c7"></track><kbd id="1f2c7"></kbd><kbd id="1f2c7"><cite id="1f2c7"></cite></kbd><kbd id="1f2c7"><cite id="1f2c7"><optgroup id="1f2c7"><optgroup id="1f2c7"></optgroup></optgroup></cite></kbd><kbd id="1f2c7"><kbd id="1f2c7"><optgroup id="1f2c7"><optgroup id="1f2c7"></optgroup></optgroup></kbd></kbd><optgroup id="1f2c7"><track id="1f2c7"><kbd id="1f2c7"><kbd id="1f2c7"></kbd></kbd></track></optgroup><optgroup id="1f2c7"></optgroup><track id="1f2c7"></track><track id="1f2c7"></track><track id="1f2c7"><kbd id="1f2c7"><cite id="1f2c7"></cite></kbd></track><optgroup id="1f2c7"></optgroup><kbd id="1f2c7"></kbd><kbd id="1f2c7"></kbd><track id="1f2c7"><kbd id="1f2c7"></kbd></track><optgroup id="1f2c7"><optgroup id="1f2c7"></optgroup></optgroup><track id="1f2c7"><track id="1f2c7"><kbd id="1f2c7"><kbd id="1f2c7"></kbd></kbd></track></track><cite id="1f2c7"></cite><kbd id="1f2c7"><cite id="1f2c7"></cite></kbd><track id="1f2c7"><track id="1f2c7"><kbd id="1f2c7"><kbd id="1f2c7"></kbd></kbd></track></track><kbd id="1f2c7"></kbd><kbd id="1f2c7"><cite id="1f2c7"></cite></kbd><track id="1f2c7"><track id="1f2c7"><kbd id="1f2c7"></kbd></track></track><track id="1f2c7"><kbd id="1f2c7"><cite id="1f2c7"><cite id="1f2c7"></cite></cite></kbd></track><optgroup id="1f2c7"></optgroup><track id="1f2c7"></track><optgroup id="1f2c7"></optgroup><cite id="1f2c7"><optgroup id="1f2c7"></optgroup></cite><optgroup id="1f2c7"></optgroup><optgroup id="1f2c7"></optgroup><track id="1f2c7"><track id="1f2c7"><kbd id="1f2c7"><kbd id="1f2c7"></kbd></kbd></track></track><kbd id="1f2c7"><kbd id="1f2c7"><cite id="1f2c7"></cite></kbd></kbd><kbd id="1f2c7"><kbd id="1f2c7"><optgroup id="1f2c7"><optgroup id="1f2c7"></optgroup></optgroup></kbd></kbd><optgroup id="1f2c7"><optgroup id="1f2c7"><track id="1f2c7"><track id="1f2c7"></track></track></optgroup></optgroup><cite id="1f2c7"><optgroup id="1f2c7"><track id="1f2c7"></track></optgroup></cite><kbd id="1f2c7"></kbd></div> <div class="top_t"> <div class="top_in"> <div class="lc">ä¸Õd¹²é“陶瓷徏材有限公åæ€Ø“您免è´ÒŽä¾?a href="http://www.sjzflkc.com">云南烧结ç ?/a>ã€?a href="/supply/">云南陶土ç ?/a>ã€?a href="/news/">劈开ç ?/a>½{‰ç›¸å…³ä¿¡æ¯å‘布和最新资讯,敬请å…Ïx³¨åQ?/div> <div class="topnav1"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/26400/stat/"></script> </div> </div> </div> <div id="wrapper"> <div id="header"> <table width="1002" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin:0 auto; background:#fff;"> <tr> <td class="logo" align="left"><img src="/uploads/logo/20160629051937.png" alt="ä¸Õd¹²é“陶瓷徏材有限公å? /></td> <td align="left" valign="top" class="topr"> <div class="menu"> <dl> <dd><a rel="nofollow" href="/">首 ™å?/a></dd> <dd><a rel="nofollow" href="/about/" title="">关于我们</a></dd> <dd><a rel="nofollow" href="/supply/" title="">产品中心</a> <ul> <li><a href="/sjz/">烧结ç ?/a></li> <li><a href="/ttz/">陶土ç ?/a></li> <li><a href="/wqpkz/">外墙劈开ç ?/a></li> <li><a href="/gjzqz/">古徏½{‘青ç ?/a></li> </ul> </dd> <dd><a rel="nofollow" href="/download/" title=""> 案例展示</a></dd> <dd><a rel="nofollow" href="/news/" title="">新闻动æ€?/a></dd> <dd><a rel="nofollow" href="/about/about4.html" title="">在线留言</a></dd> <dd class="wei"><a rel="nofollow" href="/contact/" title="">联系我们</a></dd> <div class="clear"></div> </dl> <h6 class="clear"></h6> </div></td> </tr> </table> <div class="clear"></div> </div> <div class="header1"> <div class="m_banner"> <div class="banner" style="width:100%"> <div style="width:100%; height:470px; overflow:hidden;" class="ad"><div id="swfContents_1"></div> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); var imgLink=new Array(); var adimgheight=470 var adNum=0; picarr[1] = "/uploads/link/20160707030405.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20160707030414.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20160707030423.jpg"; var imgPre=new Array(); var j=0; for (i=1;i<=3;i++) { if( (picarr[i]!="") && (imgLink[i]!="") ) { j++; } else { break; } } function playTran(){ if (document.all) imgInit.filters.revealTrans.play(); } var key=0; function nextAd(){ if(adNum<j)adNum++ ; else adNum=1; if( key==0 ){ key=1; } else if (document.all){ imgInit.filters.revealTrans.Transition=23; imgInit.filters.revealTrans.apply(); playTran(); } document.images.imgInit.src=picarr[adNum]; theTimer=setTimeout("nextAd()", 4000); } function goUrl(){ jumpUrl=imgLink[adNum]; jumpTarget='_blank'; if (jumpUrl != ''){ if (jumpTarget != '') window.open(jumpUrl,jumpTarget); else location.href=jumpUrl; } } document.write ('<IMG style="FILTER: revealTrans(duration=2,transition=18)" height="'+adimgheight+'" width="100%" border=0 name=imgInit src="">') nextAd() </script> <script language=javascript src="/template/NEST60011/lib/product.js" type="text/javascript"></script> </div></div> </div> <div class="clear" style="height:10px;"></div> </div> <div id="main"> <table width="1002" style="margin:0 auto;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td align="left" valign="top" id="left"><div class="info_bg1"> <div class="ititle11"></div> <div class="ipro_list"> <dl> <dt><a href="/news/gsxw/" title="公司新闻">公司新闻</a></dt> <dt><a href="/news/hyxw/" title="行业新闻">行业新闻</a></dt> </dl> </div> </div> <div class="icontact"> <div class="icontact_text"> <p>联系人:张经ç?/p> <p>æ‰?æœ?åQ?5925151115 </p> <p>åº?æœ?åQ?</p> <p>ä¼?çœ?åQ?/p> <p>é‚?½Ž?åQ?a rel="nofollow" href="mailto:853939999@qq.com">853939999@qq.com</a></p> <p>¾|?址 åQ?a rel="nofollow" href="http://www.sjzflkc.com">www.sjzflkc.com</a></p> <p>åœ?址 åQšå®‰å®è¥¿éƒ¨å¾æåŸŽ</p> </div> </div></td> <td align="left" valign="top" id="right"><div class="title"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td align="left" valign="top" width="206"><h2> </h2></td> <td align="right" valign="top"><div class="place"> 您现在的位置åQ?a href="/">首页</a> > <a href="/news/gsxw/">公司新闻</a> > 详细内容 </div></td> </tr> </table> </div> <div class="container"> <div class="content tableboder"> <div class="container" style="padding-top:10px;"> <div class="content"> <blockquote> <div class="line"> <h1>é“ø™„“外墙劈开砖泛白的原因</h1> <h6>来源åQ?a href='http://www.sjzflkc.com/news/231.html'>http://www.sjzflkc.com/news/231.html</a></h6> <h6>发布旉™—´ : 2020-10-20</h6> </div> <div class="container2" id="zoom"> <p><p style="text-indent:2em;"> 假如<a href="http://www.sjzflkc.com/wqpkz/" target="_blank">外墙劈开ç ?/a>é“ø™„“‹Æ å¥½åQŒå¾ˆå®ÒŽ˜“å¯ÆD‡´ç –面呈现白挂现象åQŒç»Ÿ¿UîCؓ“泛白”。一旦呈现这¿UçŽ°è±¡ï¼Œž®Þp¦äº†è§£å¤–墙劈开砖摊é“ø™¿‡½E‹ä¸­æ³›ç™½çš„真正原因,以便有针å¯ÒŽ€§åœ°˜q›è¡Œæ²È†å’Œé˜²å¤‡ã€‚外墙劈开砖欠好引èµäh³›¼„Þqš„原因和原理如下: </p> <p style="text-align:center;text-indent:2em;"> <img style="max-width:100%;" src="http://www.sjzflkc.com/uploads/news/20201020112002.jpg" width="500" height="416" title="外墙劈开ç ? align="" alt="外墙劈开ç ? /> </p> <p style="text-indent:2em;"> a. 施工资料原因åQ?</p> <p style="text-indent:2em;"> 1. 墙面底层抹灰层含游离¼„±æˆä»½è¾ƒé«?</p> <p style="text-indent:2em;"> 2. ¾_˜ç»“剂、勾¾~å‰‚含游¼›È¢±æˆä†¾è¾ƒé«˜ </p> <p style="text-indent:2em;"> b. 施工工艺的原因: </p> <p style="text-indent:2em;"> é“ø™„“æ—Óž¼Œå¤–墙劈开砖反面粘¾l“剂满铺率不­‘»I¼Œæž„成½Iºæ´ž;勄¡¼ä¸é¥±æ»¡ï¼Œå‘生裂痕åQŒå¯¼è‡´é›¨æ°´è¿›å…¥ã€?</p> <p style="text-indent:2em;"> c. 发生泛白的原理:因äؓ上述底层、粘¾l“资料、勾¾~èµ„料及é“ø™„“å‹„¡¼ä¸é¥±æ»¡çš„原因åQŒå¯¼è‡´é›¨æ°´è¿›å…¥ç –的反面或¾~éš™åŽï¼Œä¸Žç²˜¾l“资料、勾¾~èµ„料内部的游离¼„±å‘生物化反响,发生白花åQŒç»˜q‡ç –¾~éš™æˆ–砖面漏出来åQŒæž„成泛¼„±ã€?</p> <p style="text-indent:2em;"> 能防止外墙劈开砖铺贴后发生泛碱的方法有åQ?</p> <p style="text-indent:2em;"> a. 底层处理òq²ç‡¥åQŒå…ˆå–äh¶‚防渗资料 </p> <p style="text-indent:2em;"> b. 挑选低¼„±åº¦çš„粘¾l“剂、勾¾~å‰‚ </p> <p style="text-indent:2em;"> c. 施工˜q‡ç¨‹ä¸­ï¼Œ¾_˜ç»“剂铺贴饱满、勾¾~å¯†å®?é“ø™„“后,应在¾_˜ç»“剂彻底固化后方可勄¡¼åQŒä¸€èˆ¬ä¸ž®‘于48ž®æ—¶åQ?天以ä¸?防止雨天施工åQŒå°¤å…‰™˜²æ­¢é›¨å¤©å‹¾¾~ã€?</p> <p style="text-indent:2em;"> 外墙劈开砖现已发生泛¼„Þqš„处理æ–ÒŽ³•ä¸ºï¼š </p> <p style="text-indent:2em;"> a. 晴地利,用草酸清‹z—砖面,òq¶ç”¨æ¸…水冲洗; </p> <p style="text-indent:2em;"> b. 外墙劈开砖干燥后åQŒå–·ä¸€å±‚无色通明的防渗剂åQŒé˜²æ­¢æ°´˜q›å…¥ç –的反面或凹槽,防止泛白ã€?因äؓ雨天½Iºæ°”湿度大,不宜在雨天作ä¸?ã€?</p></p> </div> <div class="tag">相关标签åQ?a href='/key.aspx?k=%e5%a4%96%e5%a2%99%e5%8a%88%e5%bc%80%e7%a0%96'>外墙劈开ç ?/a>,<a href='/key.aspx?k=%e5%a4%96%e5%a2%99%e5%8a%88%e5%bc%80%e7%a0%96%e5%8e%82%e5%ae%b6'>外墙劈开砖厂å®?/a>,<a href='/key.aspx?k=%e5%a4%96%e5%a2%99%e5%8a%88%e5%bc%80%e7%a0%96%e5%85%ac%e5%8f%b8'>外墙劈开砖公å?/a>,</div> </blockquote> </div> <div class="clear"></div> <div class="recent_comment"> <div class="title01"> <h3> <p>相关新闻</p> </h3> <div class="clear"></div> </div> <ul> <li><a rel="nofollow" target="_blank" href="/news/238.html" title="昆明外墙劈开砖色彩不均的原因">昆明外墙劈开砖色彩不均的原因</a></li> <li><a rel="nofollow" target="_blank" href="/news/231.html" title="é“ø™„“外墙劈开砖泛白的原因">é“ø™„“外墙劈开砖泛白的原因</a></li> <li><a rel="nofollow" target="_blank" href="/news/18.html" title="云南陶土砖的½Ž€ä»‹å’Œä¸€äº›ç‰¹æ€?>云南陶土砖的½Ž€ä»‹å’Œä¸€äº›ç‰¹æ€?/a></li> <li><a rel="nofollow" target="_blank" href="/news/17.html" title="烧结砖的一些特ŒDŠç”¨é€”您知道å?">烧结砖的一些特ŒDŠç”¨é€”您知道å?</a></li> </ul> <div class="title01"> <h3> <p>相关产品</p> </h3> <div class="clear"></div> </div> <div class="clear"></div> <div class="comment_content"> <div class="c_product_b"> <dl> <dt><a rel="nofollow" href="/supply/17.html" title="昆明外墙劈开ç ?><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/26400/201607041756388062640070283.jpg?path=www.sjzflkc.com/uploads/cp/201607041756388062640070283.jpg" alt="昆明外墙劈开ç ? onload="imgZoomer(this,128,128)" width="128" height="128" /></a></dt> <dd><a href="/supply/17.html" title="昆明外墙劈开ç ? rel="nofollow">昆明外墙劈开ç ?/a></dd> </dl> <dl> <dt><a rel="nofollow" href="/supply/16.html" title="云南外墙劈开ç ?><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/26400/201607041754560532640088376.jpg?path=www.sjzflkc.com/uploads/cp/201607041754560532640088376.jpg" alt="云南外墙劈开ç ? onload="imgZoomer(this,128,128)" width="128" height="128" /></a></dt> <dd><a href="/supply/16.html" title="云南外墙劈开ç ? rel="nofollow">云南外墙劈开ç ?/a></dd> </dl> <dl> <dt><a rel="nofollow" href="/supply/15.html" title="外墙劈开砖批å?><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/26400/201607041753284732640085151.jpg?path=www.sjzflkc.com/uploads/cp/201607041753284732640085151.jpg" alt="外墙劈开砖批å? onload="imgZoomer(this,128,128)" width="128" height="128" /></a></dt> <dd><a href="/supply/15.html" title="外墙劈开砖批å? rel="nofollow">外墙劈开砖批å?/a></dd> </dl> <dl> <dt><a rel="nofollow" href="/supply/14.html" title="外墙劈开砖ä­hæ ?><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/26400/201607041752275342640044993.jpg?path=www.sjzflkc.com/uploads/cp/201607041752275342640044993.jpg" alt="外墙劈开砖ä­hæ ? onload="imgZoomer(this,128,128)" width="128" height="128" /></a></dt> <dd><a href="/supply/14.html" title="外墙劈开砖ä­hæ ? rel="nofollow">外墙劈开砖ä­hæ ?/a></dd> </dl> <div class="clear"></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div></td> </tr> </table> </div> <div id="footer"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td align="center"> <div class="footnav"> <a rel="nofollow" href="/">é¦? ™å?/a> | <a rel="nofollow" href="/about/">走近我们</a> | <a rel="nofollow" href="/news/">新闻资讯</a> | <a rel="nofollow" href="/supply/">产品中心</a> | <a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们</a> | <a href="/4g/"target="_blank">手机¾|‘ç«™</a> | <a rel="nofollow" href="/weibo/" target="_blank">企业微博</a> | <a rel="nofollow" href="/sitemap.html" title="¾|‘站地图">¾|‘站地图</a> | <a rel="nofollow" href="/sitemap.XML">XML</a> </div> </td> </tr> <tr> <td align="center"> <div class="copyright"> Copyright© www.sjzflkc.com(<a rel="nofollow" title="Copy Link" href="javascript:copyURL();" target="_parent">Copy Link</a>) ä¸Õd¹²é“陶瓷徏材有限公å? 昆明烧结砖厂家哪家好åQŸå“ªå®¶ä­hæ ég¾¿å®œï¼Ÿé™¶åœŸç –有哪些规格åQŸä¸»òq²é“陶瓷建材专业以批发ä­h格提供陶土砖、烧¾l“砖、外墙劈开砖、等品质优良的äñ”品及报ä­håQŒæ¬¢˜qŽæ¥ç”는Ÿäº§å®šåˆÓž¼ </div> <div class="cityspread"> <strong>热门城市推广: </strong> <a href="/yunnan.html" title="云南" target="_blank" >云南</a> <a href="/kunming.html" title="昆明" target="_blank" >昆明</a> <a href="/qujing.html" title="曲靖" target="_blank" >曲靖</a> <a href="/yuxi.html" title="玉溪" target="_blank" >玉溪</a> <a href="/baoshan.html" title="保山" target="_blank" >保山</a> <a href="/zhaotong.html" title="昭é€? target="_blank" >昭é€?/a> <a href="/lijiang.html" title="丽江" target="_blank" >丽江</a> <a href="/lincang.html" title="临æÀ" target="_blank" >临æÀ</a> <a href="/dali.html" title="大理" target="_blank" >大理</a> <a href="/chuxiong.html" title="楚雄" target="_blank" >楚雄</a> Powered by <a rel="nofollow" title="企业¾pȝ»Ÿ" target="_blank">½{‘å°l</a> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2016-06-27/"></script> <div class="cnzz"><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1261498786'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1261498786%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script></div> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> 备案åøP¼š<a target="_blank" rel="nofollow">滇ICPå¤?0005084å?1</a> <a rel="nofollow">   技术支持:云南速推¿U‘技</a> </div> </td> </tr> </table> </div> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImJS.js"></script> <script>(function() {var _53code = document.createElement("script");_53code.src = "https://tb.53kf.com/code/code/3cc01e12a6b539ba67448ad2843d9547/1";var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(_53code, s);})();</script> <div class="clear"></div> </div> <a href="http://www.sjzflkc.com/">²¨¶àÒ°½áÒÂÔÚÏß¹Û¿´,²¨¶àÒ°½áÒÂÃâ·ÑÊÓƵ,²¨¶àÒ°½áÒÂAVÔÚÏß¹Û¿´</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>